Godziny otwarcia

drzwi

Zgodnie z Uchwałą NR XXIII/423/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z dnia 29 sierpnia 2016 r.,  z dniem 31 grudnia 2016 roku zostaje zlikwidowana Filia w Inowrocławiu, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.
W związku z powyższym, prosimy o zwrot wszystkich wypożyczonych książek, do dnia 30 listopada 2016 roku.

                

wrzesień - grudzień
Poniedziałek   od  8:00 do 15:00
 Wtorek Piątek od 10:00 do 17:00 
 Sobota  nieczynne