Godziny otwarcia

drzwi

 

W związku likwidacją filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Inowrocławiu, czytelnicy, którzy korzystali z usług  biblioteki
w okresie ostatnich dwóch lat, mają dostęp do wszystkich zbiorów
i zasobów bibliotecznych w Bydgoszczy na tych samych warunkach.
Bez zmian pozostają numery kont bibliotecznych oraz nadane indywidualnie hasła dostępu.
Informacji szczegółowych udzielają bibliotekarze dyżurujący
pod numerem tel. 52 341-30-74.
www.pbw.bydgoszcz.pl           KATALOG ON_LINE 
Informujemy, że od stycznia 2017 roku zbiory Biblioteki Pedagogicznej zostały włączone do księgozbioru biblioteki szkolnej Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego (MEDYK). Wszystkich czytelników zapraszamy.
 
 
BIBLIOTEKA SZKOLNA MSCKZiU (MEDYK) tel. 52 357 52 36 czynna :
poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godz. od 10:30 do 17:00     
sobota w ogodz. od 9:00  do 13:00                                          
 
 WTOREK - NIECZYNNA